[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Fri Aug 9 14:41:19 CEST 2002


On Fri, 9 Aug 2002, Mattias Campe wrote:

> Mattias Campe heeft geschreven:
> 
> Misschien dat hier ook eens over nagedacht kan worden in hoeverre de 
> overheid *verplicht* aan mensen om ze te sorteren (vs het gebruik van 
> open standaarden). Hoeveel geld wordt er ook niet gespendeerd aan 
> sensibilisatie in scholen en gemeenten: je moet maar eens naar je 
> gemeente gaan en kijken hoeveel (gratis) folders er daar niet liggen 
> over het milieu, zou zoiets ook nt mogelijk zijn voor open standaarden? 
> Natuurlijk "milieu" is een iets grijpbaarder begrip dan "open 
> standaarden", maar er kan zeker meer aan sensibilisatie gedaan worden 
> dan nu. Milieu vs open standaarden zal natuurlijk nooit een perfecte 

Je betoog kon ik best wel pruimen, al heb ik hierop wel een bemerking.
Bedrijven, bepaalde overheidsdiensten en onderzoekscentra zouden voor
interne en bepaalde externe communicatie misschien wel eens nood kunnen
hebben aan "gesloten" of "eigen" standaarden.

In opdracht van een klant heb ik eens mogelijkheden rond netwerktapping
onderzocht op grote schaal (grote netwerken). Op dat moment waren er nog
niet veel mogelijkheden voorhanden, en zeker geen betaalbare maar
ondertussen is dit snel veranderd. Het is nu eigenlijk best wel
schrikwekkend welke installaties het laatste jaar op de markt zijn
gekomen....
Als iemand al van Echelon heeft gehoord (er was laatst een programma op
Canvas hierover die een tipje van de sluier oplichtte) dan besef je pas
dat security door obscurity in vele opzichten de enige weg zal zijn om
bepaalde bedrijfsinfo te gaan beveiligen. Maar dit geldt ook voor
diplomatieke communicatie bijvoorbeeld (of communicatie van criminele
aard).

Als iemand/een firma/een organisatie er voor opteert om een bepaalde
communicatie niet via openstandaarden te versturen, is het niet aan ons om
daar een oordeel over te vellen zolang deze communicatie geen publiekelijk
doel heeft of er vooraf in onderling overleg deze gesloten standaard is
afgesproken. Gesloten standaarden zouden niet aan het "publiek" mogen
opgedrongen worden, dat is zo klaar als flessenwater.

Ik zou er dus niet van uit gaan dat het gebruik van openstandaarden per
definitie voor iedereen het juiste antwoord is. Maar soit.... dit zijn
uiteraard uitzonderlijke gevallen maar nogmaals wij kunnen hier niet over
oordelen en zeker niet veroordelen.

De boodschap zou moeten zijn:: "Voor eenieder die behoefte heeft om met
anderen openlijk te kunnen data uitwisselen, of de intensie heeft
bepaalde informatie publiekelijk aan te bieden, zijn openstaandaarden de
enige ethisch correcte keuze. Het niet gebruiken van Open Standaarden kan
leiden tot onvrijwillige disciminatie."
De staat zou hierover aanbevelingen kunnen doen en hierin het voorbeeld
geven.... maar willen ze dat wel ? De staat heeft immers zwaar
geinvesteerd in heel wat departementen in automatisatie van de
administratie. Ik vrees dat een groot deel hiervan helemaal geen gebruikt
maakt van standaarden die door meerdere leveranciers worden gebruikt, laat
staan open standaarden.... ! Maar het is uiteraard het proberen waard.

Kortom OS.be zal in zijn strijd voor openheid van communicatie door
gebruik van openstandaarden niet mogen vergeten dat er soms economische of
veiligheids redenen bestaan waarin het gebruik van openstandaarden niet
gevolgd of zelfs niet te verantwoorden is.

Persoonlijk blijf ik uiteraard er wel voorstander voor. Maar ik wou toch
eens een korrel zout op de dromen leggen.

Vriendelijke groeten,


Frans Gerbosch

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->

More information about the Openstandaarden mailing list