Re(2): [openstandaarden] VLACO vs openstandaarde n.be

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Fri Aug 9 15:45:00 CEST 2002


Frans Gerbosch Consulting  (9/08/02  13:41):
>On Fri, 9 Aug 2002, Mattias Campe wrote:
>
>> Mattias Campe heeft geschreven:
>>
>> Misschien dat hier ook eens over nagedacht kan worden in hoeverre de
>> overheid *verplicht* aan mensen om ze te sorteren (vs het gebruik van
>> open standaarden). Hoeveel geld wordt er ook niet gespendeerd aan
>> sensibilisatie in scholen en gemeenten: je moet maar eens naar je
>> gemeente gaan en kijken hoeveel (gratis) folders er daar niet liggen
>> over het milieu, zou zoiets ook nt mogelijk zijn voor open standaarden?
>> Natuurlijk "milieu" is een iets grijpbaarder begrip dan "open
>> standaarden", maar er kan zeker meer aan sensibilisatie gedaan worden
>> dan nu. Milieu vs open standaarden zal natuurlijk nooit een perfecte
>
>Je betoog kon ik best wel pruimen, al heb ik hierop wel een bemerking.
>Bedrijven, bepaalde overheidsdiensten en onderzoekscentra zouden voor
>interne en bepaalde externe communicatie misschien wel eens nood kunnen
>hebben aan "gesloten" of "eigen" standaarden.
>
>In opdracht van een klant heb ik eens mogelijkheden rond netwerktapping
>onderzocht op grote schaal (grote netwerken). Op dat moment waren er nog
>niet veel mogelijkheden voorhanden, en zeker geen betaalbare maar
>ondertussen is dit snel veranderd. Het is nu eigenlijk best wel
>schrikwekkend welke installaties het laatste jaar op de markt zijn
>gekomen....
>Als iemand al van Echelon heeft gehoord (er was laatst een programma op
>Canvas hierover die een tipje van de sluier oplichtte) dan besef je pas
>dat security door obscurity in vele opzichten de enige weg zal zijn om
>bepaalde bedrijfsinfo te gaan beveiligen. Maar dit geldt ook voor
>diplomatieke communicatie bijvoorbeeld (of communicatie van criminele
>aard).

En niet alleen Echelon, er bestaan nog dergelijke projekten, als ik me niet
vergis heeft Frankrijk ook zoiets (al dan niet samen met andere landen).

>Als iemand/een firma/een organisatie er voor opteert om een bepaalde
>communicatie niet via openstandaarden te versturen, is het niet aan ons om
>daar een oordeel over te vellen zolang deze communicatie geen publiekelijk
>doel heeft of er vooraf in onderling overleg deze gesloten standaard is
>afgesproken. Gesloten standaarden zouden niet aan het "publiek" mogen
>opgedrongen worden, dat is zo klaar als flessenwater.

Je geeft hier ook zelf het antwoord: zolang deze communicatie geen publiekelijk
doe heeft. Wat je intern gebruikt maakt voor ons geen verschil uit. Zodra je
met derden communiceert worden Open Standaarden een must.


>Ik zou er dus niet van uit gaan dat het gebruik van openstandaarden per
>definitie voor iedereen het juiste antwoord is. Maar soit.... dit zijn
>uiteraard uitzonderlijke gevallen maar nogmaals wij kunnen hier niet over
>oordelen en zeker niet veroordelen.

Dat hebben we ook nooit gezegd. Maar misschien moeten we het expliciet
vermelden op de website en bij communicatie met anderen.


>De boodschap zou moeten zijn:: "Voor eenieder die behoefte heeft om met
>anderen openlijk te kunnen data uitwisselen, of de intensie heeft
>bepaalde informatie publiekelijk aan te bieden, zijn openstaandaarden de
>enige ethisch correcte keuze. Het niet gebruiken van Open Standaarden kan
>leiden tot onvrijwillige disciminatie."

Je hebt de boodschap begrepen en goed verwoord. ;-)

>De staat zou hierover aanbevelingen kunnen doen en hierin het voorbeeld
>geven.... maar willen ze dat wel ? De staat heeft immers zwaar
>geinvesteerd in heel wat departementen in automatisatie van de
>administratie. Ik vrees dat een groot deel hiervan helemaal geen gebruikt
>maakt van standaarden die door meerdere leveranciers worden gebruikt, laat
>staan open standaarden.... ! Maar het is uiteraard het proberen waard.

Intern maakt het niet uit wat ze gebruiken, dus hun werk is niet verloren. Het
is naar buiten toe dat Open Standaarden belangrijk worden. Niet dat intern het
niet interessant zou zijn om OS te gebruiken, maar dat is onze zaak niet.


>Kortom OS.be zal in zijn strijd voor openheid van communicatie door
>gebruik van openstandaarden niet mogen vergeten dat er soms economische of
>veiligheids redenen bestaan waarin het gebruik van openstandaarden niet
>gevolgd of zelfs niet te verantwoorden is.

Goeie opmerking.

>Persoonlijk blijf ik uiteraard er wel voorstander voor. Maar ik wou toch
>eens een korrel zout op de dromen leggen.

De wonde doet geen pijn, het is nog geen zoutzak hé.

mvg,

Wim StubbeMore information about the Openstandaarden mailing list