Re(2): [openstandaarden] VLACO vs openstandaarde n.be

Rik Boven rboven at boven.net
Fri Aug 9 16:01:45 CEST 2002


> >De boodschap zou moeten zijn:: "Voor eenieder die behoefte heeft om met
> >anderen openlijk te kunnen data uitwisselen, of de intensie heeft
> >bepaalde informatie publiekelijk aan te bieden, zijn openstaandaarden de
> >enige ethisch correcte keuze. Het niet gebruiken van Open Standaarden kan
> >leiden tot onvrijwillige disciminatie."
> Je hebt de boodschap begrepen en goed verwoord. ;-)

Hier ga ik niet mee akkoord! En voor overheidsinstellingen al helemaal 
niet.

De interne communicatie van overheidsinstellingen belangt mij als burger 
direct aan. Ik betaal daar namelijk voor. Voor bedrijven gaat de vlieger 
ook gedeeltelijk op (zij betalen hun interne zaken met de winst uit mijn 
geld).

Interne zaken zijn wel belangrijk. Echelon heeft _niets_ te maken met 
gesloten of open standaarden. Dat zijn 2 aparte zaken. Ik zou zelfs durver 
redeneren dat open standaarden een betere bescherming bieden tegen dat 
soort zaken dan gesloten zaken (security through obscurity is no 
security-redenering).

Het is raar te zien dat meer en meer mensen terug beginnen te geloven in 
'obscurity', zeker op deze lijst.

Open standaarden garanderen mij het meest dat mijn belastingsgeld niet 
verspilt wordt en dat ik de best service krijg. Dat alleen publieke 
communicatie open moet zin vind ik dus zinloos.

Daarenboven is het richten op publieke communicatie alleen volgens mij een 
slechte taktiek. Dan gaan mensen open standaarden immers als een opdracht 
zien. (ik moet een document schrijven voor de website, en nu moet ik 
daarvoor weer die andere tekstverwerker voor gebruiken). We moeten open 
standaarden deel maken van een (bedrijfs)cultuur, zodat mensen niet meer 
moeten nadenken daarover, zowel intern als extern.


Groetjes


Rik-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list