Re(2): [openstandaarden] VLACO vs openstandaarde n.be

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Fri Aug 9 16:10:36 CEST 2002


On Fri, 9 Aug 2002, Rik Boven wrote:
> > >De boodschap zou moeten zijn:: "Voor eenieder die behoefte heeft om met
> > >anderen openlijk te kunnen data uitwisselen, of de intensie heeft
> > >bepaalde informatie publiekelijk aan te bieden, zijn openstaandaarden de
> > >enige ethisch correcte keuze. Het niet gebruiken van Open Standaarden kan
> > >leiden tot onvrijwillige disciminatie."
> > Je hebt de boodschap begrepen en goed verwoord. ;-)
> 
> Hier ga ik niet mee akkoord! En voor overheidsinstellingen al helemaal 
> niet.
> 
> De interne communicatie van overheidsinstellingen belangt mij als burger 
> direct aan. Ik betaal daar namelijk voor. Voor bedrijven gaat de vlieger 

Inderdaad.

> ook gedeeltelijk op (zij betalen hun interne zaken met de winst uit mijn 
> geld).

En als het gebruik van Open Standaarden besparingen kan opleveren zijn de
aandeelhouders vragende partij...

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list