[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Sat Aug 10 12:37:29 CEST 2002


Tijl Vercaemer heeft geschreven:

On Sat, 10 Aug 2002, Mattias Campe wrote:


 >> Wauw, hoe je van milieu naar obscurity kunt gaan is toch 
ongelooflijk h�
 >> ;p, toch nog een poging om te vragen wat jullie van bovenstaande 
vinden.
 >> Zou het lukken om openstandaarden.be als bondgenoot te krijgen van de
 >> (Vlaamse) regering? Of zou het enkel lukken bij Agalev?


 > Ik zie niet goed in waarom je op Agalav focust.  Volgens mij is geen
 > enkele partij tegen open standaarden.  Ik zou bij alle partijen
 > lobyen.

Hierover zeg je direct zelf dat "alle partijen er wel voor zijn, maar 
niemand vind het belangrijk genoeg om er echt werk van te maken". Agalev 
staat vooral bekend voor zijn acties op het milieuterrein en het belang 
van het milieu is toch een lange termijn visie? Net als open 
standaarden... Trouwens, Agalev staat voor Anders GAan LEVen en voor de 
meeste zaken zullen we (als gans de Belgische bevolking) toch anders 
moeten gaan leven, willen we open standaarden respecteren.

Mijn punt is dat je "Anders GA LEVen" er misschien kunt van overtuigen 
om niet enkel te zeggen van "we zijn er voor", maar misschien kun je die 
partij er wel van overtuigen om er echt werk van te maken... Waar dat 
misschien stukken moeilijker ligt bij de andere partijen.

Ik wel hier wel benadrukken dat het enkel om een hersenspinsel gaat, een 
idee, waarover ik jullie visie wil! Geen daden zonder woorden...

 >> Zou het zelfs al
 >> lukken om als open standaarden "binnen te dringen" in een puntenplan?

 >Ik denk het niet, alle partijen zijn er wel voor, maar niemand vind het
 >belangrijk genoeg om er echt werk van te maken, laat staan om het in >een
 >puntenplan te steken.
[...]

 >> Zou openstandaarden als bondgenoot kunnen doordrukken om
 >> het onderwijs verplicht open standaarden te laten gebruiken (zoals
 >> scholen verplicht worden om te recycleren), waarbij ze misschien het
 >> voordeel hebben dat ze de implementatie kunnen gebruiken die ze
 >> willen (is dit eigenlijk wel een voordeel?)?

 > Het lijkt me wel mogelijk om het verschil tussen open en gesloten
 > bestandsformaten in het leerplan op te nemen.  Al is er voor zover ik 
 > weet
 > (nog?) geen leerplan voor informatica.  Misschien is het geen slecht
 > idee
 > om een voorstel tot leerplan op te stellen? Al lijkt dat mij niet 
echt > een
 > taak voor OS.be.

Da leerplan zou (m.i.) idd wel mogen. Zo worden kinderen nu ook al 
vanuit de school gesensibiliseerd voor het milieu. De kans is heel groot 
dat zij recycleren zo normaal gaan vinden als de mensen vroeger (en nu?) 
"afval in de grond steken of afval verbranden" zo normaal vonden.


 >> Kun je eigenlijk wel de
 >> vergelijking maken milieu vs open standaarden? Etc. Etc.

 >Eigenlijk zie ik die vergelijking toch niet echt.

Niet dat de vergelijking duidelijk opgaat in een schone rode lijn of zo, 
maar net als bij het milieu heb je de lange termijn visie, maar waar dat 
bij het milieu gerespecteerd tot aangeleerd wordt is dat bij open 
standaarden niet tot verre van het geval. Zo worden kinderen op school 
gesensibiliseerd voor het milieu (open standaarden (nog?) niet). *Vele* 
gemeenten doen *actief* iets aan/voor het milieu. Ik denk dat er maar 
weinig gemeenten het belang inzien van open standaarden en als ze het 
inzien betekent dit nog niet dat ze daar dan ook actief iets aan doen.

Ook zorgen open standaarden ergens voor een gezond leefmilieu en dit 
voor iedereen! Gesloten formaten vervuilen de informaticawereld. Met 
dien verschille dat je op je eigen computer doen mag wat je wil, maar in 
je eigen tuin kun je niet zomaar doen wat je wil (probeer maar eens, als 
je vlak naast een politiekantoor woont, isimo te gaan verbranden... je 
zal het geweten hebben).

 > Tijl

Mattias
More information about the Openstandaarden mailing list