[openstandaarden] pagina rond open standaard versleuteling en beveiliging opstellen?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Aug 10 13:36:23 CEST 2002


On Sat, Aug 10, 2002 at 11:56:59AM +0100, Mark Van den Borre wrote:
> Iemand zin in?
> 
> Wat moet er zeker in?
> 
> Ik wil er wel (mee) tijd insteken. Liefst samen met iemand die veel 
> met firewalls, VPNs, PGP, GPG en dergelijke bezig is...

Ik wil er ook wel tijd in steken, maar eerst moet ik zo'n ferme hoeveelheid
OpenStandaarden-mails doornemen - miljaarde...

Ik denk dat de meest-gebruikte aspecten van PGP erin moeten zitten:
	- e-mails en bestanden digitaal handtekenen en handtekeningen
	  verifieren
	- e-mails en bestanden encrypteren en decrypteren

Wat firewalls betreft, welke open standaarden heb je daarin? Dit komt volgens
mij neer op de gebruikte protocols en is niet echt van toepassing op een
pagina over encryptie en beveiliging.

VPN is weer iets anders, omdat je wenst dat iedereen die op het VPN _mag_ dat
ook kan, en dus zijn open standaarden hier ideaal voor. Ik weet echter niet
van gebruikte standaarden op het VPN-vlak (mijn enige VPN-ervaring is VPN
PPP-SSH.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020810/9f275359/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list