[openstandaarden] Samenvatting verschillende threads

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Aug 11 19:07:37 CEST 2002


Ieps,

Ik heb, naar aanleiding van de komende vergadering, deze dag uitgekozen om al
de threads eens te doornemen waar ik tijdens de laatste weken geen lef voor
had. Om m'n kortetermijngeheugen niet te zwaar te belasten heb ik een
samenvatting ervan gemaakt die misschien handig kan zijn voor de komende
vergadering (ook de thread ivm agenda zit er tussen).

Verder heb ik de threads, waar er nog duidelijk werk aan zit of moet
bediscussieerd worden, aangeduid met de "Flag: _UNRESOLVED". Hersenspinseltje
:)

Je kan deze samenvatting vinden op http://www.lugwv.be/~swift/threads
De samenvatting is 9 links-schermen lang.

Lang niet alle threads zijn erin opgenomen, maar ik denk dat dit de
belangrijkste zijn. Dit is geen aanleiding voor een wekelijkse digest, gewoon
iets wat ik eenmalig heb uitgespookt.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020811/0f77b56c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list