[openstandaarden] Reclame

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Mon Aug 12 20:32:29 CEST 2002


On Mon, 12 Aug 2002, Tijl Vercaemer wrote:

> On Mon, 12 Aug 2002, Jan Claeys wrote:
> 
> > Je bent vergeten het correcte MIME-type te zetten op je webserver en
> > een .mng bekeken als "text/plain" is nu niet precies erg mooi.  :-(
> 
> Het probleem is dat het "mijn" server niet is, maar ik zal eens vragen of
> ze daar iets aan willen doen.

Meestal kan je zo'n dingen zelf door een .ht-bestand aan te maken (de
details hangen uiteraard af van de server-setup, en de server moet dan
uiteraard apache gebruiken...)

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"




More information about the Openstandaarden mailing list