[openstandaarden] Verslag vergadering 12 augustus 2002

Kris Luyten kris.luyten at luc.ac.be
Tue Aug 13 16:36:47 CEST 2002


On Tue, 2002-08-13 at 16:32, william windels wrote:
> IK heb zojuist het verslag van de vergadering gezien en da ziet er echt wel
> goed uit.
> 
> Ik ben het met de kommentaar in de samenvatting eens dat de mailinglijst
> eigenlijk wel te druk is.
> Het gaat in vele gevallen om mails die kleine, niet onbelangrijke,
> toevoegingen bevatten aan vorige mails.
> Zo krijg je natuurlijk rap veel mails met weinig nieuwe info.

Een mogelijke oplossing zou een digest zijn. Twee verschillende
mailinglijsten: eentje zoals die nu is, en een andere die elke dag een
mail doorstuurt waarin alle emails geconcateneerd zijn.

Deze methode wordt veel gebruikt bij actieve mailinglijsten.

mvg
Kris 
-- 
Kris Luyten
Expertisecentrum Digitale Media - Limburgs Universitair Centrum
Wetenschapspark 2 
3590 Diepenbeek 
Belgium 
tel.: +32 (0)11 268411 
email: kris.luyten at luc.ac.be
http://lumumba.luc.ac.be/kris/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020813/efcb44cb/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list