[openstandaarden] os-trolls

ZipKid stefan at zipkid.com
Wed Aug 14 12:34:01 CEST 2002


On Wed, Aug 14, 2002 at 11:29:08AM +0200, Rik Boven wrote:
<snip />
> Je hebt gelijk :) Maar dan lijkt os-varia nog beter. Soit, de naam doet er 
> niet direct toe. Als we later een betere naam vinden leggen we wel een 
> alias :)
> 
> os-actua!
> 

Hi,

	Die naam doet mij denken dat dit een ml is voor actualiteiten en
	nieuwtjes... Mijn bescheiden (eum :) voorstel is 
	
	os-discussie

	Stefan Goethals

-- 
# Stefan - ZipKid - Goethals - http://zipkid.com - stefan at zipkid.com #
# Linux User Group West Vlaanderen # Vereniging voor Open Standaarden #
#    http://lugwv.be       #  http://openstandaarden.be   #More information about the Openstandaarden mailing list