[openstandaarden] os-trolls

Rik Boven rboven at boven.net
Wed Aug 14 12:38:13 CEST 2002


sie sind richtig, of zoiets.

os-discussie lijkt me ok. Ook os-varie dekt de lading. 

En eigenlijk hoort dit ook thuis op die lijst ;)

Rik


> On Wed, Aug 14, 2002 at 11:29:08AM +0200, Rik Boven wrote:
> <snip />
> > Je hebt gelijk :) Maar dan lijkt os-varia nog beter. Soit, de naam doet er 
> > niet direct toe. Als we later een betere naam vinden leggen we wel een 
> > alias :)
> > 
> > os-actua!
> > 
> 
> Hi,
> 
> 	Die naam doet mij denken dat dit een ml is voor actualiteiten en
> 	nieuwtjes... Mijn bescheiden (eum :) voorstel is 
> 	
> 	os-discussie
> 
> 	Stefan Goethals
> 
> 

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list