[openstandaarden] FEEDBACK 1

Rik Boven rboven at boven.net
Wed Dec 4 16:48:28 CET 2002


Boe


Een beetje feedback van mijn agalev-tocht:

1. Definitie
De definitie van open standaarden is niet duidelijk op de site. Gingen we
niet 'open standaard', 'open formaat', 'gesloten formaat' gebruiken?
Kunnen die duidelijk op de site komen, met alle voorwaarden?

2. formatenlijst
Blijkbaar is er wel degelijk een lijst van open formaten gewenst. In
eerste instantie gericht op websites. Welke technologien mag/moet je
gebruiken voor sites. (jpeg? png? flash? html, en zo ja, welke versie?)


Slodder

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list