[openstandaarden] DRM

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Wed Dec 4 23:37:46 CET 2002


Maar ik denk juist dat men dat niet beter bekend maakt omdat het dan ook
makkelijker is om te omzeilen en dat is nu juist zwaar strafbaar gemaakt.
Tenmiste ik het goed heb. Wat is de visie van openstandaarden op DRM toestanden?

Onno

Citeren Herman Bruyninckx <Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be>:

> On 4 Dec 2002, Onno Timmerman wrote:
> 
> > Ik kom juist van een DRM debat van bij Agoria.
> > Ze lieten een DRM systeem zien hoe een pdf document onder DRM kan
> > vallen.
> >
> > Mijn vraag, is een pdf bestand met DRM aan gekoppeld nog een open
> > formaat "bestand"?
> 
> Indien het beschermings-algoritme bekend is.
> 
> Herman
> 
> -- 
>   K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
> <http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
> 
> 


-- 
Onno Timmerman
Sp.a studiedienst (ICT)
tel 02 501.76.44
More information about the Openstandaarden mailing list