[openstandaarden] FEEDBACK 1

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Dec 5 13:45:39 CET 2002


On Wed, Dec 04, 2002 at 05:00:07PM +0100, Geert Uytterhoeven wrote:
> Je hebt dus 2 kleurtjes (rood en groen) om het verschil tussen open en
> gesloten aan te duiden, maar er zijn 3 dingen gedefinieerd?
> 
> What about
> 
>   groen = open standaard
>   oranje (of geel?) = open formaat
>   rood = gesloten formaat

Kleuren zijn niet toegankelijk voor blinden. Gelieve hier rekening mee te
houden. 

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021205/22329472/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list