[openstandaarden] FEEDBACK 1

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Dec 5 14:32:31 CET 2002


!!! os-teksten at openstandaarden.be , niet
openstandaarden at openstandaarden.be graag als je je geroepen voelt hier
verdere bedenkingen over te spuien!!!

Op do 05-12-2002, om 14:03 schreef Geert Uytterhoeven:

[over gebruik van rood en groen in
http://openstandaarden.be/teksten/open_ogg ]
> > Kleuren zijn niet toegankelijk voor blinden. Gelieve hier rekening mee te
> > houden. 
> 
> Gekleurde bolletjes met een ALT-tag?
Niet echt duidelijker voor de blinde. Minder duidelijk voor de ziende.
Ik hou het -voorlopig- zoals het is, tot er een betere oplossing is.

Misschien moeten we met een cijfer werken of zo? De vraag is vertrokken
naar een blinde kennis.

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
More information about the Openstandaarden mailing list