[openstandaarden] pdf's gemaakt in Openoffice niet te bekijken met Acrobat Reader?

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Thu Dec 5 18:40:31 CET 2002


On 5 Dec 2002, Wouter Vanden Hove wrote:
> Als webmaster van SKEPP heb ik onlangs de site wat geupdate met enkele
> teksten in pdf, ik zie alles goed in ggv en kghostview en dergelijke,
> maar anderen hebben met hun Acrobat Reader een probleem. Is dit een
> bekend probleem? Maakt OpenOffice.org "verkeerde" pdf's aan? Waarom kan
> ik ze dan lezen? Of is het Acrobat Reader die voor problemen zorgt?
> 
> Een voorbeeld-probleem -pdf:
> http://www.skepp.be/thema/in_memoriam_stephen_jay_gould.pdf

| tux$ file in_memoriam_stephen_jay_gould.pdf 
| in_memoriam_stephen_jay_gould.pdf: PostScript document text conforming at level 3.0
| tux$ 

Daarom dat acroread ze niet wil lezen, en gv wel: 't is PostScript, en geen
PDF :-)

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list