[openstandaarden] definities bijwerken, msn-protocol

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Sat Dec 14 22:16:07 CET 2002


Beste allemaal,

De definitie van begrippen op de site laat te wensen over. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen open specificatie en Open Standaard. 
Nochtans waren we dat wel overeengekomen, zoals Rik B enige tijd 
terug terecht opmerkte. Een eerste poging om een en ander 
nauwkeuriger te omschrijven:

voorstel definitie open specificatie:
http://openstandaarden.be/teksten/begrip_openspec/markvdb

voorstel aangepaste definitie Open Standaard:
http://openstandaarden.be/teksten/begrip_openstand/markvdb

Een juistere omschrijving van deze basisbegrippen is cruciaal voor 
OpenStandaarden.be. Ik ben er haast zeker van dat deze eerste poging 
nog een hoop mankementen vertoont.
Laat de discussies dus maar hoog oplaaien.

Mark VdB

P.S. Ik heb ook een specificatiepagina over het MSN-protocol in elkaar gebokst:
http://openstandaarden.be/teksten/gesloten_msn .
Commentaren daarop graag op os-teksten at openstandaarden.be.
--------------------
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
0486/961726
mark at markvdb.be
-- 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021214/0d8edf6a/attachment-0002.html


More information about the Openstandaarden mailing list