Re(2): [openstandaarden] De Morgen

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Dec 19 12:22:36 CET 2002


On Thu, Dec 19, 2002 at 11:58:00AM +0100, Truyen Chris 819283011 wrote:
> U mag het mij gerust doormailen :)

Zet dat om in PNG of zo en zet dat ergens online, anders zulde het wel 80
keer mogen doormailen... :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021219/38f6af82/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list