[openstandaarden] De Morgen

Wim Borghs wim.borghs at pandora.be
Thu Dec 19 13:43:16 CET 2002


ja graag

Wim Borghs
dienst ICT
gemeentebestuur Edegem

Geert De Maerschalck wrote:
> Is er iemand geïnteresseerd om dat artikel per e-mail te ontvangen?  'k Ben
> het aan het inscannen...
> 
> Geert De Maerschalck
> 
> ----- Oorspronkelijk bericht -----
> Van: "Andy Goossens" <andygoossens at pandora.be>
> Aan: <openstandaarden at openstandaarden.be>
> Verzonden: donderdag 19 december 2002 11:49
> Onderwerp: Re: [openstandaarden] De Morgen
> 
> 
> On Thursday 19 December 2002 11:35, Onno Timmerman wrote:
> 
>>Kijk vandaag allemaal eens in De Morge. Jan Van Duppen heeft er een
>>halve pagina rond geschreven. Open standaarden valt regelmatig. Het is
>>een mooi start schot. Ik hoop dat jullie ons willen bij staan om meer
>>van die zaken te schrijven!
> 
> 
> Op zo'n moment beklaag je het dat je De Morgen niet leest ;-)
> 
> --
> // Andy Goossens
> 
> // Quote of the day:
> The truth about a man lies first and foremost in what he hides.
> -- Andre Malraux
> 
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021219/867b1612/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list