[openstandaarden] W3C standaarden

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Tue Dec 31 12:42:08 CET 2002


W3C wil standaarden en patenten met elkaar vermengen. Nu ben ik van mening dat
patenten voor software en vrije ontwikkeling ook open standaarden een slechte
zaak zijn. Zeker als je bedenkt dat sectie 7 van GPL niet compatibel zal zijn
met GPL. Wat maakt dat GPL wat de een goede copyleft licentie is niet gebruikt
zal kunnen worden door die nieuwe standaarden. Mijn samenzwerings hersensellen
denken direct aan een paar rijke machtige heren. Het zou best wel in Microsoft
beleid kunnen liggen om GPL zoveel mogelijk af te schermen in de hoop dat het
dan vanzelf een zachte dood zal sterven.
Nu ben ik echter niet zo goed op de hoogte wat de W3C richtlijn exact
voorschrijft . Misschien dat openstandaarden daar een exacter beeld van kan geven.
vraag:

1. hoe staat openstandaarden hier tegenover?
2. Denken je dat er hier een ruimer debat moet over gevoerd worden. W3C is bijna
volledig Amerikaans bovendien heeft de overheid geen enkele controlle hier. Dit
is naar mijn mening gevaarlijk in het licht dat de commerciele belangenen om een
standaard te beheersen, bezitten des te groter worden met de dag. Zodoende de druk.
3. Zou het de moeite waard zijn om hier over een parlementair debat los te
krijgen? En zou dat indruk maken op W3C.

Graag jullie mening.


Onno Timmerman
Sp.a studiedienst (ICT)
tel 02 501.76.44
More information about the Openstandaarden mailing list