[openstandaarden] W3C standaarden

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Tue Dec 31 12:57:00 CET 2002


Onno Timmerman  (31/12/02  12:42):
>W3C wil standaarden en patenten met elkaar vermengen. Nu ben ik van mening dat
>patenten voor software en vrije ontwikkeling ook open standaarden een slechte
>zaak zijn. Zeker als je bedenkt dat sectie 7 van GPL niet compatibel zal zijn
>met GPL. Wat maakt dat GPL wat de een goede copyleft licentie is niet gebruikt
>zal kunnen worden door die nieuwe standaarden. Mijn samenzwerings hersensellen
>denken direct aan een paar rijke machtige heren. Het zou best wel in Microsoft
>beleid kunnen liggen om GPL zoveel mogelijk af te schermen in de hoop dat het
>dan vanzelf een zachte dood zal sterven.
>Nu ben ik echter niet zo goed op de hoogte wat de W3C richtlijn exact
>voorschrijft . Misschien dat openstandaarden daar een exacter beeld van kan
geven.
>vraag:
>
>1. hoe staat openstandaarden hier tegenover?
Patenten en standaarden lijken mij geen goede mix. W3C heeft al eerder blijk
gegeven van invloeden van rijke machtige heren. De laatste keer heeft het W3C
onder invloed van vrij-software evangelisten e.d. teruggekrabbeld.

Dit lijkt een op tweede poging van de heren 'samenzweerders' om hun belangen te
beschermen. Vergelijk het met het duiveltje. Als je veel te verliezen hebt
begin je krampachtig vast te houden aan je macht. Het lijkt er op dat de Vrije
Software wereld op het punt staat de laatste fase in te gaan in zijn strijd
tegen de groot-industrie (lees BSA). FUD heeft gefaald, de politiek lijkt
gevoeliger voor argumenten van de Free/OSS scene. Dan maar het W3C proberen te
misbruiken.

Een standaard waar beperkingen (patenten) in gebruik op staan is geen standaard.
Het is dus logisch dat wij dit niet goedkeuren.

>2. Denken je dat er hier een ruimer debat moet over gevoerd worden. W3C is
bijna
>volledig Amerikaans bovendien heeft de overheid geen enkele controlle hier. Dit
>is naar mijn mening gevaarlijk in het licht dat de commerciele belangenen om
een
>standaard te beheersen, bezitten des te groter worden met de dag. Zodoende de
druk.
>3. Zou het de moeite waard zijn om hier over een parlementair debat los te
>krijgen? En zou dat indruk maken op W3C.


Een parlementair debat is zeker de moeite. Het is niet de eerste poging tot
beinvloeding van het W3C. Ik denk  dat veel lawaai maken (W3C mailen, FSF
inschakelen, overheidsinitiatieven, slashdotten e.d.) al voldoende zou kunnen
zijn om het W3C te overtuigen bij zijn oude visie te blijven. Zij worden
vermoedelijke overspoeld door lobbyisten van sommige bedrijven, en uiteraard
beïnvloedt dit hun visie. Het W3C duidelijk maken dat je niet akkoord bent, als
LUG, bedrijf, overheid of gebruiker zal hen zeker een tweede keer doen nadenken.
Als je goede argumenten hebt zullen ze daar, denk ik, niet ongevoelig voor
blijven.

>
>Graag jullie mening.
>
>
>Onno Timmerman
>Sp.a studiedienst (ICT)
>tel 02 501.76.44
>Vriendelijke groeten,

Wim Stubbe


More information about the Openstandaarden mailing list