[openstandaarden] vergadering????

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jul 3 12:40:07 CEST 2002


On Wed, Jul 03, 2002 at 11:58:28AM +0200, Rik Boven wrote:
> Was er geen vergadering gepland in juli? Als dat zo is, waar en wanneer
> gaat die door. Mag ondergetekende daar naartoe komen?

Het idee is er om, als de statuten aangepast zijn en alles quasi klaar om
opgestuurd te worden (i.e. "ready to go"), een laatste vergadering in te
roepen als niet-vzw. Voordat die vergadering er is moeten de statuten wel
aangepast worden. Energon?

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020703/7a050fc9/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list