[openstandaarden] Javascript: welke is de juiste?

Dominique Devriese fritmebufstek at pandora.be
Sat Jul 6 16:45:27 CEST 2002


On Sat, Jul 06, 2002 at 03:53:23PM +0200, Mattias Campe wrote:
> Hoi,
> 
> 
> Ik vroeg me af hoe je kunt weten of de gebruikte javascript standaard javascript
> is ja of neen? Voor html heb je bv http://validator.w3.org, maar voor javascript?

geen idee, sorry...

> 
> Is http://www.ecma.ch/ecma1/STAND/ECMA-262.HTM de website voor javascript zoals
> w3.org voor html is?

jep, zie hieronder..

> 
> Wat is het verschil dan eigenlijk tussen Javascript, Jscript en ECMAScript? Is
> met allen bv. evenveel mogelijk?

Javascript is van Netscape, die zijn begonnen met JavaScript voor het
een standaard was.
JScript is MS' reactie daarop..
En ECMAScript ten slotte, is een open standaard die gebaseerd is op
beide bovenstaande talen, en het is die die ik je aanraad te gebruiken.
ECMAScript is gestandaardiseerd door de organisatie EMCA.  De website
daarboven is hun website, dus kan je die pagina's wel als referentie
voor ECMAScript nemen.

> 
> 
> Is eigenlijk niet voor mij, maar voor nen maat die wat javascript had gebruikt,
> die echter helaas enkel tot zijn recht kwam in IE :( 'k Moet wel toegeven dat ik
> er ook wel in geïnteresseerd ben, zo zijn er over javascript circa 7,910,000
> googles te vinden, maar over ecmascript slechts circa 107,000. Hier geraak ik
> dus niet echt meer wijs uit pff... :(

Ja, er is een naamsverwarring, mensen spreken altijd over javascript,
zonder te weten of ze het nu over Netscape's javascript of over
ecmascript hebben...

> met verwarde groeten,
> Mattias Campe
> 
> mvg
> Mattias Campe

sjuus
domi

-- 
Dominique Devriese
http://users.pandora.be/frit/domi.gpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020706/536de1ba/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list