Re(2):[openstandaarden] Stilte ?

Rik Boven rboven at boven.net
Thu Jul 11 10:29:15 CEST 2002


> Zeker niet, maar soms is een 'slavendrijver' eens nodig om de boel in gang te
> houden. Anders hadden ze in Egypte ook geen piramide's vermoed ik ;-)
Hoor ik u nu zeggen dat ik moet slaven drijven ;) Of gaat gij de slaven 
drijven? LOL

> >Ik heb al in verscheidene verenigingen meegedraaid. Nooit heb ik zo'n
> >passie voor statuten gezien :) Hehe, het is misschien mijn afkeer voor
> >bureaucratie die boven komt.
> Dat is juust de oorzaak van het vele vermelden, geen een die het ziet zitten om
> er zich mee bezig te houden (ik ook niet). De meesten hier zijn techneuten, en
> iedereen probeert een ander te overtuigen om zich er aan te zetten. Komt wel in
> orde, eens goed mee lachen met deze eigenaardigheid.
Hmm, bureaucratie is bad! Maar administratie is goed! Snapt ge het subtiel 
verschil :) Beroepsmisvorming denk ik. Soit, ik zal wel eens een 
agandalijstje opstellen. Leg alvast 4 vergaderingen vast, of een 24uur 
marathon ;)

Elke vereniging heeft administratie en organisatie nodig. Dat is een 
uiterst belangrijk feit. Maar geen van beide mogen een doel op zich 
worden, dan krijg je bureaucratie. Wij hebben statuten nodig om de 
vereniging te ondersteunen. De veriniging is er niet voor de statuten. Of 
concreet: OpenStandaarden kan perfect opereren zonder de statuten, maar de 
statuten zorgen voor stroomlijning. Statuten zijn dus goed. Maar dan neemt 
niet weg dat OpenStandaarden ook kan en moet functioneren zonder de 
statuten. Als alle beslissingen uitgesteld worden tot na de statuten, dan 
zijn de statuten een doel op zich geworden...

Ik zal vanavond proberen een kort overzicht te geven van wat er volgens 
mij op de aganda moet. (Let op de: "volgens mij" ;)


Slodder

Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list