[openstandaarden] Stilte ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 10:59:35 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 09:35:27AM +0200, Rik Boven wrote:
> Statuten, website,... dat is allemaal 'vorm'. Nu is vorm ook wel 
> belangrijk, maar wanneer gaan we het hebben over inhoud? Leg ik mijn lat 
> weer te hoog? 

We kunnen enkel actief beginnen werken als we werkelijk bestaan. Welk
bedrijf/organisatie zal ons serieus nemen als we als een "groepke" werken ipv
als een vzw? Die ene 3 letters die je dan bij je e-mail/brief smijt zijn zeer
belangrijk en hebben een grote invloed.
 
Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/4917d73e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list