Re(2): Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Truyen Chris 819283011 chris.truyen at b-rail.be
Thu Jul 11 14:17:00 CEST 2002


Ik dacht dat de taakverdeling er gekomen is, na overleg van
wat we zouden willen doen, en hoe we dit gaan verwezenlijken.

Zo heeft elke "afdeling" zijn rol in de behandeling van een "dossier".

Greetz,

Chris

Be Clear, Be Smart, Use OpenStandards - www.openstandaarden.be
######################### the GREAT - NMBS ##########################
Project Administrator - SE/IT 036 - sectie 13/2
Loc. H02A222C - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussels
E-Mail: Chris.Truyen at NMBS.be
Tel. Intern.:  911/83.253
Tel. Extern.: (+32)(2)52.83.253
###### There is no OS, like the Linux OS - www.wolf-mechelen.be #####
More information about the Openstandaarden mailing list