Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rboven at boven.net
Thu Jul 11 13:39:43 CEST 2002


> De uitleg van de functies is al eens gegeven, cf. de mailinglistarchieven.
LOL, die ga ik echt niet allemaal doorpluizen :( Ik heb al een paar weken 
doorploegd en heb niets gevonden. 

Dit is cruciale informatie over de werking van de vereniging, die hoort 
centraal op de site te staan, niet verstopt in een of ander obscure mail.

> > Een 1,2,3... schema is visueel aantrekkelijk, maar hebben jullie ook aan 
> > taakverdeling, overlapping, samenwerking gedacht? (Als het antwoord 'ja' 
> > is, fantastisch, waar kan ik de informatie vinden?)
> Mailinglistarchieven, zie site.
Staat niet op de site! Voor archieven, zie hierboven.

> De site is een centraal werkpunt. We moeten dossiers kunnen opstellen om zo
> alles gemakkelijk op te volgen. Het idee van een dossier is al neergepoot
> (zie mailinglistarchieven, voorbeelddossier op site), maar de site zelf moet
> nog dusdanig gemaakt worden dat die dossiers online kunnen aangemaakt worden.
Vergeef mij, maar de dossiers op de site zijn naast de kwestie en zinloos. 
Ten eerste zijn dat dossier over bepaalde websites, dus die hebben niets 
met de vereniging zelf te maken. Ten tweede wil je niet alle info publiek 
zetten. Ten derde gaat het over overlapping van functies. Wat als morgen 
iemand van OSB bij Vlaams minister X zit en een ander bij CEO Y. Dan 
willen we liefst dat ze mekaar niet voor de voeten lopen... Hoe zorgen we 
daarvoor? In de mailinglijsten heb ik dat niet gevonden.

En de dossiers zelf, uit bestaan die? Hoe worden ze opgesteld en 
onderhouden? Hoe worden prioriteiten bepaald, zowel binnen als tussen de 
dossier? Hoe escaleren we dossier? Wat is ons beleid t.a.v. de 
betrokkenen? 

Ik heb nog een hele lijst mogelijke problemen in mijn hoofd zitten :) 

> Dat weerhoudt je uiteraard niet om al actief te gaan zoeken achter
> "overtreders" en die zelf aan te schrijven (zoals je waarschijnlijk al je
> ganse leven doet als je een beetje mijn levenstijl volgt :).
Overtreders van?

O, je bedoelt weeral websites. "Who cares about web sites?" OK, misschien 
is dat een beetje overdreven. Maar om naar je o zo geweldige 
mailinglijsten te verwijzen: focus niet op websites, dat is het topje van 
de ijsberg. OSB moet bv proberen op de verkiezings-software te evalueren 
op het gebruik van open standaarden. (oe, agendapunt ;)

Maar zoals ik/jij zei, misschien is het allemaal al gezegd geweest. Wil 
dan iemand zo vriendelijk zijn mij een pointer te geven naar de 
pagina/mail waarin dat allemaal staat. Gelieve dan ook even te melden waar 
ik de lijst vind van overeengekomen actiepunten en verantwoordelijken. 
Waar kan ik nagaan of de acties ook genomen zijn en de objectieven bereikt 
zijn?


Sorry voor de overlast :(


Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list