Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 13:16:44 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 01:12:40PM +0200, Rik Boven wrote:
> Voor er allerlei gizmo's en functies verdeeld worden, is het niet beter om 
> eerst een aantal keuzes te maken, concrete invulling te geven aan 
> doelstellingen... Van daaruit kunnen we dan kijken welke functies nodig 
> zijn en wie het beste die functie kan invullen.

De uitleg van de functies is al eens gegeven, cf. de mailinglistarchieven.
 
> Een 1,2,3... schema is visueel aantrekkelijk, maar hebben jullie ook aan 
> taakverdeling, overlapping, samenwerking gedacht? (Als het antwoord 'ja' 
> is, fantastisch, waar kan ik de informatie vinden?)

Mailinglistarchieven, zie site.

De site is een centraal werkpunt. We moeten dossiers kunnen opstellen om zo
alles gemakkelijk op te volgen. Het idee van een dossier is al neergepoot
(zie mailinglistarchieven, voorbeelddossier op site), maar de site zelf moet
nog dusdanig gemaakt worden dat die dossiers online kunnen aangemaakt worden.

Dat weerhoudt je uiteraard niet om al actief te gaan zoeken achter
"overtreders" en die zelf aan te schrijven (zoals je waarschijnlijk al je
ganse leven doet als je een beetje mijn levenstijl volgt :).

Mvg,
	Sven Vermeulen
	(geen site-ontwikkelaar)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/274f3788/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list