Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rboven at boven.net
Thu Jul 11 13:12:40 CEST 2002


On 11 Jul 2002, Truyen Chris 819283011 wrote:

> Wij weten evengoed als de rest van de bende niet wat er moet gebeuren,
> of hoever het nu staat met OpenStandaarden.

My point exactly :)

Voor er allerlei gizmo's en functies verdeeld worden, is het niet beter om 
eerst een aantal keuzes te maken, concrete invulling te geven aan 
doelstellingen... Van daaruit kunnen we dan kijken welke functies nodig 
zijn en wie het beste die functie kan invullen.

Een 1,2,3... schema is visueel aantrekkelijk, maar hebben jullie ook aan 
taakverdeling, overlapping, samenwerking gedacht? (Als het antwoord 'ja' 
is, fantastisch, waar kan ik de informatie vinden?)

(grote stok in klein hoenderhok ;)


Slodder

Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list