Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 18:08:54 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 03:28:21PM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> Steeds verwijzen naar de archieven is niet werkbaar. Ik steun Rik
> helemaal dat de opzet van de vereniging (en ook zijn website) op korte
> termijn moet zijn om concrete inhoud aan te maken. 
> De begonnen dossiers zouden dus in een CVS of zo moeten zitten, en
> gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf de website.

Daarmee dat we eerst de site moeten verder ontwikkelen. Op die site komt de
nodige informatie, met de nodige ACL's waardoor enkel diegenen met de juiste
rechten aan de informatie geraken.

Volgens wat ik las wou Rik direct al verder gaan dan de site in orde maken,
hij wou al concrete punten beginnen. Ik probeer(de) hem af te remmen met mijn
mening dat de site en de statuten primeren. De site omdat zij het werkstuk
zal zijn waarrond de vereniging zal draaien (aanmaken van dossiers, 
communicatie (ale, das eigenlijk mailinglist(s)) opdat niemand elkaar in de
weg zou zitten, documentatie zodat de openstandaard-mensen niet telkens hun
vingers moeten leegtypen als ze gevraagd worden om wat informatie) en de
statuten omdat zij definieren wat we wel en niet doen, waarvoor we staan en
vechten.

Zolang beide niet af zijn kunnen we niet "als 1" naar voor komen.

Mijn mening, that is.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/a6088f39/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list