Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rik at boven.net
Thu Jul 11 19:52:27 CEST 2002


> Volgens wat ik las wou Rik direct al verder gaan dan de site in orde maken,
> hij wou al concrete punten beginnen. Ik probeer(de) hem af te remmen met mijn
> mening dat de site en de statuten primeren. De site omdat zij het werkstuk
> zal zijn waarrond de vereniging zal draaien (aanmaken van dossiers, 
> communicatie (ale, das eigenlijk mailinglist(s)) opdat niemand elkaar in de
> weg zou zitten, documentatie zodat de openstandaard-mensen niet telkens hun
> vingers moeten leegtypen als ze gevraagd worden om wat informatie) en de
> statuten omdat zij definieren wat we wel en niet doen, waarvoor we staan en
> vechten.

Je hebt gelijk dat we als een blok naar voren moeten komen. Je hebt
gelijk dat dat communicatie vereist. Maar de site en de statuten zijn
een hulpmiddel. 

Waarom beginnen we niet met het maken van documenten, procedures,...
Desnoods zet iedereen zijn documenten voorlopig op zijn eigen webserver.
Dan kunnen we rustig doorwerken aan de officiele site.

We moeten toch ook niet wachten op officieel briefpapier voor we een
vergadering kunnen houden (dat papier is dan om te notuleren). Ik weet
dat het een stomme vergelijking is maar soit :)

Rik

> Zolang beide niet af zijn kunnen we niet "als 1" naar voor komen.
> 
> Mijn mening, that is.
> 
> Mvg,
> 	Sven Vermeulen
-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list