Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Thu Jul 11 20:28:31 CEST 2002


On Thursday 11 July 2002 19:52, Rik Boven wrote:
> > Volgens wat ik las wou Rik direct al verder gaan dan de site in orde
> > maken, hij wou al concrete punten beginnen. Ik probeer(de) hem af te
> > remmen met mijn mening dat de site en de statuten primeren. De site omdat
> > zij het werkstuk zal zijn waarrond de vereniging zal draaien (aanmaken
> > van dossiers, communicatie (ale, das eigenlijk mailinglist(s)) opdat
> > niemand elkaar in de weg zou zitten, documentatie zodat de
> > openstandaard-mensen niet telkens hun vingers moeten leegtypen als ze
> > gevraagd worden om wat informatie) en de statuten omdat zij definieren
> > wat we wel en niet doen, waarvoor we staan en vechten.
>
> Je hebt gelijk dat we als een blok naar voren moeten komen. Je hebt
> gelijk dat dat communicatie vereist. Maar de site en de statuten zijn
> een hulpmiddel.

Er was afgesproken om, wegens de geografisch spreiding van iedereen, om de 
site als referentie te gebruiken om te weten wat er allemaal al gedaan is, 
nog moet gedaan worden, .... Kwestie van niet naast elkaar te werken, zonder 
telkens iedereen te moeten lastig vallen.

De site is dus nogal essentieel, wat niet tegenhoudt dat iemand eens over 
procedures kan nadenken en dat vervolgens in een documentje (xhtml?) te 
plaatsen.

>
> Waarom beginnen we niet met het maken van documenten, procedures,...
> Desnoods zet iedereen zijn documenten voorlopig op zijn eigen webserver.
> Dan kunnen we rustig doorwerken aan de officiele site.

Sommigen onder ons hebben hier al hun bijdrage aan gedaan, en zijn ook nog 
bezig met de statuten, de website, .....

Ik denk dat je te veel ineens wil, je schiet op degenen die al veel doen, maar 
niet alles ineens kunnen doen. Niets houd iemand tegen natuurlijk om, ipv 
achter die mensen hun vodden te zitten, zelf een tekstje, werkmethode, ... 
enfin wat je allemaal opgenoemd hebt uit te werken. Daar dan een draft 
document van te maken, en op de maillist te zetten zodat he document kan 
verfijnd en uitgebreid worden. ;-)

>
> We moeten toch ook niet wachten op officieel briefpapier voor we een
> vergadering kunnen houden (dat papier is dan om te notuleren). Ik weet
> dat het een stomme vergelijking is maar soit :)

Juist, maar je kan niet statuten, websites, teksten, .... tegelijk uitwerken. 
Alle hulp is welkom natuurlijk.

mvg,

Wim StubbeMore information about the Openstandaarden mailing list