Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rik at boven.net
Thu Jul 11 20:45:44 CEST 2002


> Sommigen onder ons hebben hier al hun bijdrage aan gedaan, en zijn ook nog 
> bezig met de statuten, de website, .....
> 
> Ik denk dat je te veel ineens wil, je schiet op degenen die al veel doen, maar 
> niet alles ineens kunnen doen. Niets houd iemand tegen natuurlijk om, ipv 
> achter die mensen hun vodden te zitten, zelf een tekstje, werkmethode, ... 
> enfin wat je allemaal opgenoemd hebt uit te werken. Daar dan een draft 
> document van te maken, en op de maillist te zetten zodat he document kan 
> verfijnd en uitgebreid worden. ;-)

Ik probeer alleen een aantal antwoorden op vragen te krijgen. Ik ben
trouwens aan een aantal documenten bezig.

Verder wil ik me ook wel met procedures bezighouden, maar dan moet ik
eerst een aantal dingen duidelijk weten. Vandaar al mijn emails met
vragen. Ik begrijp dat die vrij lastig overkomen, maar het is voor het
goede doel. 

Ik kan je een mail sturen met procedures zoals ik ze zie, maar dat helpt
niemand verder. Vandaar mijn vraag naar de huidige stand van zaken, naar
de invulling, naar criteria,... dan moet ik tenminste niet in het niets
beginnen.

Eens ik een duidelijk beeld hem van wie/wat/waar/wanneer/hoe kan ik me
beter engageren. Helaas laat de website niet toe om zo een duidelijk
beeld te krijgen. En om de mailinglijst te doorworstelen heb ik geen
zin. Dus beperk ik me tot het stellen van de vragen waarop ik een
antwoord wil. Meestel (eerlijk gezegd) stelt dat antwoord me teleur, en
dan krijg je threads als deze.

Het ergste is echter dat we vaak op dezelfde golflengte zitten, maar dat
er gewoon mis-communicatie is. Vandaar dat er misschien dringen een en
ander online moet komen. Ik zou dat graag doen, maar helaas was ik er
niet bij van in het begin, dus mis ik de informatie om het te doen.


Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list