Re(2): Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 20:07:10 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 07:53:43PM +0200, Rik Boven wrote:
> Daar twijfel ik niet aan. MAar waar vind ik die informatie. (Welke rol
> voor welke functie, wat zijn de vereisten voor de functie, is een
> functie voor een persoon of is het een werkgroep,...)

http://www.openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/openstandaarden00492.html

Vereisten zijn afhankelijk van de functie, maar eigenlijk komt het erop neer
dat je een motivatie'ke binnendraagt en dat je de functie dan waarschijnlijk
krijgt. Indien het niet lukt, krijgt iemand anders de functie. 

De functie is altijd een werkgroep waarbij er 1 persoon als
"verantwoordelijke" naar voor komt. Die persoon zal dan op de vergaderingen
z'n werkgroep vertegenwoordigen. Je moet dat echter niet streng hierarchisch
zien: daar de meeste communicatie via mailinglist gebeurd staat iedereen
gelijk :)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/beeb3cb5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list