Re(2): Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rik at boven.net
Thu Jul 11 19:53:43 CEST 2002


On Thu, 2002-07-11 at 18:10, Sven Vermeulen wrote:
> On Thu, Jul 11, 2002 at 01:17:00PM +0100, Truyen Chris 819283011 wrote:
> > Ik dacht dat de taakverdeling er gekomen is, na overleg van
> > wat we zouden willen doen, en hoe we dit gaan verwezenlijken.
> > 
> > Zo heeft elke "afdeling" zijn rol in de behandeling van een "dossier".
> 
> Inderdaad. Die taakverdeling werd na onderling overleg anoniem goedgekeurd.

Daar twijfel ik niet aan. MAar waar vind ik die informatie. (Welke rol
voor welke functie, wat zijn de vereisten voor de functie, is een
functie voor een persoon of is het een werkgroep,...)

Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list