[openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rik at boven.net
Thu Jul 11 20:34:51 CEST 2002


On Thu, 2002-07-11 at 18:49, Sven Vermeulen wrote:
> On Thu, Jul 11, 2002 at 01:39:43PM +0200, Rik Boven wrote:
> > Statuten, website,... dat is allemaal 'vorm'. Nu is vorm ook wel
> > belangrijk, maar wanneer gaan we het hebben over inhoud? Leg ik mijn
> > lat weer te hoog?
> 
> Ik zal geen links geven naar de archieven, ik heb m'n eigen archief :)
> 
> Voor zover ik "inhoud" interpreteer als "wat gaan wij doen" zijn de
> verslagen van de vergaderingen informatief (een leidraad). Enkele threads die
> de "inhoud" bespreken:
> 	"verslag vergadering [Openstandaarden]"
http://www.openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/openstandaarden00375.html

> 	"evaluatieprocedure websites"
http://www.openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/openstandaarden00413.html

> 	"Verslag vergadering 21/5/2002"
http://www.openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/openstandaarden00375.html

> 	"informatie"
http://www.openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/openstandaarden00808.html

> In deze threads zal je vinden wat onze eerste bekommernissen zijn:
> 	- Websites die informatie in niet-open standaarden/formaten
> 	 beschikbaar stellen
> 	- Websites die niet voldoen aan de HTML-specificaties
> 	- Toegankelijkheid van de websites

Ik heb de verslagen gelezen. Niet alle opvolgingen want de verslagen
werden goedgekeurd zoals ze waren.

> We richten ons totnutoe vooral op websites omdat zij momenteel de
> grootste informatieverstrekkende media zijn die open standaarden broodnodig
> hebben.
En waarom kan dat nu niet op de website komen?

> Afhankelijk van van wie de website is primeert de overheid, die uiteraard
> zeer zeer zeer zeer zeker compleet in orde moet zijn.
Akkoord. 

> De manier van reageren is in het begin via e-mail. Er wordt een
> dossier opgemaakt (daarvoor is de website nodig opdat we van een soort
> van template-dossiers kunnen starten en om opvolging gemakkelijker te
> maken) via wat alles wordt geregistreerd (antwoord van de betreffende
> webmaster/organisatie, resultaten, ...).
Een dossier systeem is uiterst handig. Maar ik las in de verslagen dat
er ook mail-templates en dergelijke ontwikkeld moeten worden (ook
hiermee ga ik volmondig akkoord). De vraag die me dan rest is: waarom
moeten we wachten met het maken van die templates tot het
dossier-systeem af is?

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de zaken te sterk serieel
worden aangepakt. Vele zaken kunnen toch in paralel gebeuren, of vergis
ik me zo hard?


> Lobby'en wordt ook vernoemd, maar dit is momenteel zeer individueel.
Ik begrijp deze beslissing maar vind ze raar. Onmiddellijk overheden
aanschrijven en dergelijke is hoog gegrepen, maar niets belet ons toch
om daarvoor een kader op te zetten. Dan zijn we tenminste klaar als het
ooit nodig moest zijn.


> > Neem de vraag van enkele weken geleden: "zijn open standaarden voor
> > ons voldoende, of willen we ook open toegang tot de informatie?". Het
> > antwoord op deze vraag hangt toch niet af van het al dan niet vzw
> > zijn? Waarom kunnen ze hierop pas een antwoord formuleren van zodra de
> > vzw officieel is?
> 
> Als je bedoelt met "open toegang" dat de manier waarop je de informatie
> verkrijgt ook via open standaarden gebeurd: uiteraard, dat is evident.
> Als je bedoelt dat de informatie enkel beschikbaar is voor de mensen die
> daar toegang tot hebben: uiteraard, wij zijn geen communisten. 
> 
> Ik begrijp de vraag dus niet, en ik kan mij niet direct herinneren dat
> die discussie gevoerd is:
> 
> 	~$ grep "open toegang" mail/mailinglists/openstandaarden
> 	voldoende, of willen we ook open toegang tot de informatie?".
> 	Het antwoord 
> 	~$ 
LOL, het bovenstaande heb ik een paar keer geformuleerd op de
mailinglijst. Ik had al een antwoord gekregen. Mijn stelling was dat
open standaarden op zich niet voldoende zijn (blinde op een png-site).
Maar deze discussie is al gevoerd. 

> > En wat is er nu tot nu toe gebeurt in de werkgroep communicatie?
> > Of wachten we daar ook al op het mirakel uit de hemel.
> 
> Sorry, dit vind ik laag-bij-de-gronds. De definitie van de werkgroepen
> zijn gegeven in de mail "Structuur OpenStandaarden vzw". Communicatie
> was vroeger "Briefwisseling".
Nogmaals, verwacht van nieuwe mensen niet dat zij alle mails gaan
doorworstelen. Ik lees per dag al meer dan genoeg mail. Zet deze
informatie op het web, voorgekauwd! Dat voorkomt vele misverstanden.

> 	Alles i.v.m. briefwisseling (zowel gewone post als
> 	elektronische post), belangrijk hierbij is het toezien op
> 	consistentie tussen verschillende werkgroepen, correct
> 	taalgebruik, opstellen van templates, ...
> 
> > Dit is cruciale informatie over de werking van de vereniging, die
> > hoort centraal op de site te staan, niet verstopt in een of ander
> > obscure mail.
> 
> Deze informatie is cruciaal voor een bestaande, werkende vereniging. We
> zijn nog steeds in de oprichtingfase. _Jij_ wil ineens actie zien, _wij_
> willen niet als een bende ongeregeld naar voor komen.
Ik zie hier al 2 maanden mensen actief en construcief samenwerken om een
doel te bereiken. In mijn ogen zijn wij een 100% functionerende
vereniging. Een VZW is louter een wettelijk etiket dat op de vereniging
wordt geplakt. Het huidige wettelijk etiket is 'feitelijke vereniging'.

OSB kan dus al perfect, en zelf legaal, opereren.


> > Vergeef mij, maar de dossiers op de site zijn naast de kwestie en
> > zinloos.
> De dossiers zoals die werden besproken dienen als centrale leidraad voor
> het opvolgen van een bepaalde site. Ze zijn helemaal niet naast de
> kwestie, in tegendeel.
Een dossier wordt aangemaakt om een bepaalde site op te volgen. Dat is
inderdaad belangrijk. De _vorm_ waarin dat gebeurt is, in eerste
instantie, niet belangrijk.

Ik heb het ongeluk om te werken in een bedrijf waar alles rond dossiers
(wij noemen het cases) draait. Uiteraard hebben wij een systeem om de
cases op te volgen. Dat systeem is vitaal voor ons.

Toch kunnen wij nog operen als dat systeem wegvalt ondat we 3 backup
procedures hebben. In het ergste geval vallen wij terug op 'paper
tickets'. Dan komt het erop neer dat we alle informatie bijhouden op
papier (desnoods met de hand gechreven). Eens het 'echte' systeem weer
online is typen we alles met de hand over.

De dossiers op zich zijn dus levensbelangrijk, niet de vorm. Uiteraard
is een online systeem handiger, sneller,... maar de paper tickets werken
ook.

Vanuit dit oogpunt heb ik moeite met de OSB houding. Wij kunnen nu zaken
ondernemen, zelfs zonder online systeem. 

Uiteraard is ook bij OSB een online systeem wenselijk, zelfs zo snel
mogelijk. Maar terwijl we wachten kunnen we al iets doen. Aan de
procedures werken bijvoorbeeld. Of aan de criteria. Maar wachten en
stilzitten tot het systeem af is vind ik persoonlijk vreemd.


> > Ten eerste zijn dat dossier over bepaalde websites, dus die hebben
> > niets met de vereniging zelf te maken. 
> Toch wel, ze zijn een van de belangrijkste zaken van onze
> vereniging-in-wording.

1. OSB is al een echte en officiele vereniging.
2. er moet informatie online komen over de werken, doelen,.. van OSB
zelf, zodat mails als deze vermeden kunnen worden,

> > Ten tweede wil je niet alle info publiek zetten. 
> 
> Er wordt gewerkt aan een website. http://imps.openstandaarden.be. Zie ook de
> os-dev mailinglist.
Ik ben niet ingeschreven op die mailinglijst (en heb daar ook geen
behoefte toe, ik wil de executive summery van de informatie ;)

> > Ten derde gaat het over overlapping van functies. Wat als morgen
> > iemand van OSB bij Vlaams minister X zit en een ander bij CEO Y. Dan
> > willen we liefst dat ze mekaar niet voor de voeten lopen... Hoe zorgen
> > we daarvoor? 
> Je kan niet echt elkaar voor de voeten lopen. Hoe meer mensen die er
> lobby'en, hoe beter. Immers, als X en Y eens samen eten en het onderwerp
> komt ter sprake, dan is het toch beter als ze beiden al ons standpunt
> weten?
Maar wat als ze tegenstrijdige standpunten geven. Bijna in elke thread
op deze mailinglijst verschillen mensen (zelfs grondig) van mening...


> > focus niet op websites, dat is het topje van de ijsberg. 
> Je denkt toch niet dat we als complete beginnersvereniging direct in het
> hart van de belgische staatsveiligheid kunnen binnendringen en daar
> eisen dat al hun informatie wordt opgeslagen in XML-formaten ipv hun
> eigen formaat? Je moet beginnen met zaken die je zeker kan aanpakken en
> die toch publiek zijn zodat je als "actieve" vereniging gezien wordt.
Er zit nog veel tussen beide mogelijkheden. Daarenboven zitten er op
deze mailinglijst mensen met veel ervaring en contacten, dus zo
beginners is de vereniging niet.

> Uiteraard moet je de zwaardere zaken niet uit het ook verliezen, maar
> die komen vanzelf...
Dat denk ik dus niet. Tenzij je iets onderneemt gebeurt er niets
automatisch (spijtig genoeg :(


Uw luis in uw pels

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list