[openstandaarden] Functies ?

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Thu Jul 11 21:08:07 CEST 2002


On Thursday 11 July 2002 20:34, Rik Boven wrote:
> On Thu, 2002-07-11 at 18:49, Sven Vermeulen wrote:

<knip></knip>

> > In deze threads zal je vinden wat onze eerste bekommernissen zijn:
> > 	- Websites die informatie in niet-open standaarden/formaten
> > 	  beschikbaar stellen
> > 	- Websites die niet voldoen aan de HTML-specificaties
> > 	- Toegankelijkheid van de websites
>
> Ik heb de verslagen gelezen. Niet alle opvolgingen want de verslagen
> werden goedgekeurd zoals ze waren.
>
> > We richten ons totnutoe vooral op websites omdat zij momenteel de
> > grootste informatieverstrekkende media zijn die open standaarden
> > broodnodig hebben.
>
> En waarom kan dat nu niet op de website komen?

Die is momenteel niet soepel genoeg om dat allemaal gemakkelijk te doen. Ik 
veronderstel, zonder dat hulpmiddel dat we mankracht tekort komen, en er zijn 
ook praktische bezwaren om iedereen toegang te geven tot de html-files.

De aktieven zijn nu bezig met, zoals je idd al opgemerkt hebt, statuten, 
ontwikkeling website, en wat lobbywerk waar dat kan (bv. op 
http://s-p-a.uwmening.be/it/index.php?sid=6beefbb09bccb0eab1a22b584ac4b598)

We kunnen nu éénmaal niet alles tegelijk, hoe jammer dat ook is. Vergeet niet 
dat de meesten ook nog een LUG runnen, aktief zijn in computerclubs en andere 
verenigingen, op verlof zijn, pas examens achter de rug hebben, ....

Daarom liever wat kalm aan maar wel gestaag vooruit, zodat niemand uitgeblust 
raakt voordat we beginnen. 


> Een dossier systeem is uiterst handig. Maar ik las in de verslagen dat
> er ook mail-templates en dergelijke ontwikkeld moeten worden (ook
> hiermee ga ik volmondig akkoord). De vraag die me dan rest is: waarom
> moeten we wachten met het maken van die templates tot het
> dossier-systeem af is?

Dat hoeft niet, zodra we een gedeeltelijk bruikbare website hebben 
(editeerbaar via acl's) gaan we ons hier op focussen. 

>
> Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de zaken te sterk serieel
> worden aangepakt. Vele zaken kunnen toch in paralel gebeuren, of vergis
> ik me zo hard?

Zie bovenstaande opmerkingen.

>
> > Lobby'en wordt ook vernoemd, maar dit is momenteel zeer individueel.
>
> Ik begrijp deze beslissing maar vind ze raar. Onmiddellijk overheden
> aanschrijven en dergelijke is hoog gegrepen, maar niets belet ons toch
> om daarvoor een kader op te zetten. Dan zijn we tenminste klaar als het
> ooit nodig moest zijn.

We lobbyen nog niet echt aktief, maar waar er initiatieven zijn spelen we er 
op in. 

> > > En wat is er nu tot nu toe gebeurt in de werkgroep communicatie?
> > > Of wachten we daar ook al op het mirakel uit de hemel.
> >
> > Sorry, dit vind ik laag-bij-de-gronds. De definitie van de werkgroepen
> > zijn gegeven in de mail "Structuur OpenStandaarden vzw". Communicatie
> > was vroeger "Briefwisseling".
>
> Nogmaals, verwacht van nieuwe mensen niet dat zij alle mails gaan
> doorworstelen. Ik lees per dag al meer dan genoeg mail. Zet deze
> informatie op het web, voorgekauwd! Dat voorkomt vele misverstanden.

Nogmaals, zie bovenstaande opmerkingen.


> Ik zie hier al 2 maanden mensen actief en construcief samenwerken om een
> doel te bereiken. In mijn ogen zijn wij een 100% functionerende
> vereniging. Een VZW is louter een wettelijk etiket dat op de vereniging
> wordt geplakt. Het huidige wettelijk etiket is 'feitelijke vereniging'.
>
> OSB kan dus al perfect, en zelf legaal, opereren.

Inderdaad, maar we moeten onze tijd is nu éénmaal niet oneindig. 

> Toch kunnen wij nog operen als dat systeem wegvalt ondat we 3 backup
> procedures hebben. In het ergste geval vallen wij terug op 'paper
> tickets'. Dan komt het erop neer dat we alle informatie bijhouden op
> papier (desnoods met de hand gechreven). Eens het 'echte' systeem weer
> online is typen we alles met de hand over.

Jullie hebben uitgewerkte systemen, wij moeten ze nog uitdenken, en de reeds 
uitgedachte in praktijk brengen. Dat is een groot verschil, eenmaal op dreef 
zouden we ook tot zo'n situatie moeten kunnen komen.



> 1. OSB is al een echte en officiele vereniging.
> 2. er moet informatie online komen over de werken, doelen,.. van OSB
> zelf, zodat mails als deze vermeden kunnen worden,
>
> > > Ten tweede wil je niet alle info publiek zetten.
> >
> > Er wordt gewerkt aan een website. http://imps.openstandaarden.be. Zie ook
> > de os-dev mailinglist.
>
> Ik ben niet ingeschreven op die mailinglijst (en heb daar ook geen
> behoefte toe, ik wil de executive summery van de informatie ;)

Die komt er aan. Jammer genoeg niet aan het tempo dat sommigen graag zouden 
zien. 


> > Je kan niet echt elkaar voor de voeten lopen. Hoe meer mensen die er
> > lobby'en, hoe beter. Immers, als X en Y eens samen eten en het onderwerp
> > komt ter sprake, dan is het toch beter als ze beiden al ons standpunt
> > weten?
>
> Maar wat als ze tegenstrijdige standpunten geven. Bijna in elke thread
> op deze mailinglijst verschillen mensen (zelfs grondig) van mening...

Dat is typisch voor mensen uit de OSS/Free software wereld. Dat betekent nog 
niet dat er geen consensus bereikt wordt. Het is democratie op zijn best vind 
ik, hoewel het chaotisch lijkt op het eerste zicht. 

> Uw luis in uw pels

Ik moet trouwens dringend eens mijn luizenshampoo gaan zoeken in het 
apothekerskastje ;-)

mvg,

Wim Stubbe




More information about the Openstandaarden mailing list