[openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 21:50:23 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 08:34:51PM +0200, Rik Boven wrote:
> > We richten ons totnutoe vooral op websites omdat zij momenteel de
> > grootste informatieverstrekkende media zijn die open standaarden broodnodig
> > hebben.
> En waarom kan dat nu niet op de website komen?

Niemand die de tijd genomen heeft om dit op de website te zetten. Als iemand
dat doet, smijt die dat maar op os-dev en zullen de ontwikkelaars dat wel
integreren.
 
> Een dossier systeem is uiterst handig. Maar ik las in de verslagen dat
> er ook mail-templates en dergelijke ontwikkeld moeten worden (ook
> hiermee ga ik volmondig akkoord). De vraag die me dan rest is: waarom
> moeten we wachten met het maken van die templates tot het
> dossier-systeem af is?

We moeten niet wachten, maar het wachten gebeurd. Als je wil committen,
subscribe dan op os-dev en help mee met de ontwikkeling. Probeer jezelf niet
te profileren als stuurlui-aan-wal.
 
> Ik begrijp deze beslissing maar vind ze raar. Onmiddellijk overheden
> aanschrijven en dergelijke is hoog gegrepen, maar niets belet ons toch
> om daarvoor een kader op te zetten. Dan zijn we tenminste klaar als het
> ooit nodig moest zijn.

Aha, maar waarover zou je overheden aanschrijven? Toch om duidelijk zichtbare
aspecten van hun informatieverstrekking? Dat is niet hoog gegrepen. Het is
hoog gegrepen om de minister te gaan mailen om te zeggen dat hij al zijn
documenten niet in Word-formaat mag zetten, omdat het merendeel van die
documenten niet publiek zijn. 

Zo zie ik hoog gegrepen :-)

Ik kan alles aan ;-)
 
> Nogmaals, verwacht van nieuwe mensen niet dat zij alle mails gaan
> doorworstelen. Ik lees per dag al meer dan genoeg mail. Zet deze
> informatie op het web, voorgekauwd! Dat voorkomt vele misverstanden.

Iemand vrijwilliger?
 
> Vanuit dit oogpunt heb ik moeite met de OSB houding. Wij kunnen nu zaken
> ondernemen, zelfs zonder online systeem. 

Ja, maar dan zal je, als je dat in naam van openstandaarden doet,
waarschijnlijk voor elkaars voeten lopen. Als je nu zaken onderneemt, doe dat
individueel. Individuele meningen zijn ook belangrijker en indien ze in grote
mate ondernomen worden zelfs vaak doorslaggevend.

Onderneem trouwens vaak zaken individueel, ook al werkt (in de toekomst)
openstandaarden eraan :)
 
Mvg,
	Sven Vermeulen
	http://www.sjvermeu.tk
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/49a8f45b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list