Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rik at boven.net
Thu Jul 11 20:39:29 CEST 2002


> 
> > Trouwens, als dat dossier-systeem zo belangrijk is, kan je me dan eens
> > de mail aanwijzen waar de specificaties ervan staan? En die van de
> > website? 
> 
> De website wordt ontwikkeld via os-dev.sourceforge.net en de mailinglist
> os-dev at openstandaarden.be. Ik begrijp je vraag, maar gelieve die daar te
> stellen.

Als het dossier systeem zo belangrijk is als je zegt, dan belangen de
specificaties de ganse vereniging aan en behoren ze op deze
mailinglijst! (of zoals ze bij ons zeggen: laat de specificaties niet
opstellen door de ontwikkelaars of de applicatie lijdt eronder.)


> Aangaande de dossiers is dit in de laatste vergadering (en zijn
> voorbereiding) besproken. Een search in de archieven naar "vergadering" en
> "voorbereiding" levert de correcte e-mails op. 
Nogmaals, zet de links online!

> Vergaderen mag nooit het doel zijn, maar een middel. Je zit echter met het
> probleem dat niet iedereen kan vergaderen wanneer jij dat wel kan en
> omgekeerd. Een mailinglist is hiervoor ideaal. Verder betekent vergaderen
> tijdsverlies voor sommige mensen (niet de vergadering zelf, maar het
> transport naar de vergadering toe). Met e-mail is dat heel wat minder (tot
> zelfs onbestaand).
Een vergadering beleggen om leden te informeren over bepaalde zaken is
niet 'vergaderen om te vergaderen'. Het overbrengen van de informatie
via het web lukt duidelijk niet. Daarom dat een gesprek misschien kan
helpen.


Slodder

Rik-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list