[openstandaarden] Faculteit toegepaste wetenschappen aan de RUG gebruikt Word als databank...

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Jul 13 09:50:38 CEST 2002


On Fri, Jul 12, 2002 at 09:49:33AM +0200, Mattias Campe wrote:
> Dus hebben ze eigenlijk wel een echte databank, maar dan enen waarvan 
> het rapport formaat gebeurd in Word-formaat? Mag ik hier dan ook uit 
> besluiten dat het gaat om een MS-databank (ik wist alvast niet van 
> MS-databanken)?
> 
> Als dat zo zou zijn, dan zou het toch beter zijn om als rapport formaat 
> propere html te voorzien?

Ik denk eerder dat de Websitemaintainer van de FTW links een scherm heeft
staan met SAP, rechts eentje met Word en met die rechtse de site onderhoud.

Ofwel exporteert de SAP in HTML, laad de webmaster dat in Word en exporteert
die dan weer in HTML. 

We kunnen het hem altijd eens vragen ;)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020713/17573eea/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list