[openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Jul 13 09:52:15 CEST 2002


On Fri, Jul 12, 2002 at 09:22:46AM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> Ik denk dat de situatie op dit gebied al _heel_ veel verbeterd is: de
> meeste overheidssites bieden bijna uitsluitend PDF of HTML aan. En
> telkens ik een email stuur om een niet-open formaat te signaleren
> krijg is positieve reacties. Dus ook zonder statuten lijkt OSB te
> werken :-)

Stuur je je mails in naam van OSB of individueel? Indien individueel, dan is
het enige wat OSB hiertoe bijdraagt het gevoel dat je lang niet de enige bent
met dat idee. De resultaten zijn echter aan jezelf toe te schrijven.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020713/f9a45329/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list