[openstandaarden] Toegankelijkheid website ``innovatie.vlaanderen.be''...

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Tue Jul 16 12:03:06 CEST 2002


Geachte Heer,

mag ik er u op wijzen dat de website <www.innovatie.vlaanderen.be>
niet erg toegankelijk is voor alle computergebruikers:

- _alle_ navigatie gebeurt met grafische toeters en bellen, wat
  betekent dat blinden en slechtzienden helemaal hulpeloos zijn.

- uw website gebruikt op een aantal plaatsen (waaronder de cruciale
  startpagina) het zuiver grafische en niet op alle computersystemen
  beschikbare Flash als navigatie-``hulpmiddel'', zonder een
  tekst-gebaseerd alternatief aan te bieden.

- op gerelateerde websites (zoals die van technopolis) is er vaak
  enkel navigatie mogelijk via GIF-bestanden, die ook niet bruikbaar
  zijn voor mensen die moeten of willen gebruik maken van een
  niet-grafische browser.

Ik meen dat het voor een overheidsinstelling beter zou zijn om haar
aanwezigheid op het web enkel te verzorgen met behulp van de
internationaal aangenomen W3C standaarden, en niet via specifieke
features van specifieke commerciele aanbieders, die niet
gestandaardiseerd zijn en niet toegankelijk voor iedereen.
En toegankelijkheid van overheidsinformatie is toch een van de
speerpunten van de moderne Vlaamse administratie, niet?

Ik kan me best voorstellen dat uw website uitbesteed is aan externen,
In dat geval kan ik u verzekeren dat een goede webfirma perfect
dezelfde functionaliteit kan aanbieden, tegen lagere kosten want
zonder zware en/of ontoegankelijke foefjes, en alles volgens de
internationale standaarden. 

Vriendelijke doch bezorgde groeten,

Herman Bruyninckx
-- 
Prof. dr. ir. Herman Bruyninckx
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list