[openstandaarden] Toegankelijkheid website ``innovatie.vlaanderen.be''...

Onno Timmerman timmerman at s-p-a.polgroups.Senate.be
Tue Jul 16 12:27:37 CEST 2002


Of nog beter, ik kan het zelf in een parlementaire vraag gieten. Het enigste
wat ik nodig heb is een verantwoordelijke naar de regering toe. Dan zal ik
een parlementair aanspreken!

Onno

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: owner-openstandaarden at lugwv.be
> [mailto:owner-openstandaarden at lugwv.be]Namens Herman Bruyninckx
> Verzonden: dinsdag 16 juli 2002 12:03
> Aan: freddy.colson at wim.vlaanderen.be
> CC: Herman Bruyninckx
> Onderwerp: [openstandaarden] Toegankelijkheid website
> ``innovatie.vlaanderen.be''...
>
>
> Geachte Heer,
>
> mag ik er u op wijzen dat de website <www.innovatie.vlaanderen.be>
> niet erg toegankelijk is voor alle computergebruikers:
>
> - _alle_ navigatie gebeurt met grafische toeters en bellen, wat
>   betekent dat blinden en slechtzienden helemaal hulpeloos zijn.
>
> - uw website gebruikt op een aantal plaatsen (waaronder de cruciale
>   startpagina) het zuiver grafische en niet op alle computersystemen
>   beschikbare Flash als navigatie-``hulpmiddel'', zonder een
>   tekst-gebaseerd alternatief aan te bieden.
>
> - op gerelateerde websites (zoals die van technopolis) is er vaak
>   enkel navigatie mogelijk via GIF-bestanden, die ook niet bruikbaar
>   zijn voor mensen die moeten of willen gebruik maken van een
>   niet-grafische browser.
>
> Ik meen dat het voor een overheidsinstelling beter zou zijn om haar
> aanwezigheid op het web enkel te verzorgen met behulp van de
> internationaal aangenomen W3C standaarden, en niet via specifieke
> features van specifieke commerciele aanbieders, die niet
> gestandaardiseerd zijn en niet toegankelijk voor iedereen.
> En toegankelijkheid van overheidsinformatie is toch een van de
> speerpunten van de moderne Vlaamse administratie, niet?
>
> Ik kan me best voorstellen dat uw website uitbesteed is aan externen,
> In dat geval kan ik u verzekeren dat een goede webfirma perfect
> dezelfde functionaliteit kan aanbieden, tegen lagere kosten want
> zonder zware en/of ontoegankelijke foefjes, en alles volgens de
> internationale standaarden.
>
> Vriendelijke doch bezorgde groeten,
>
> Herman Bruyninckx
> --
> Prof. dr. ir. Herman Bruyninckx
> K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
> <http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480More information about the Openstandaarden mailing list