[openstandaarden] Ontoegankelijke websitewww.innovatie.vlaanderen.be...

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Thu Jul 18 00:24:11 CEST 2002


On Tue, 16 Jul 2002, Herman Bruyninckx wrote:
> On Tue, 16 Jul 2002, Onno Timmerman wrote:
> [...]
> > Ik denk dat het best is om dat deel in het forum geloten te houden? Alleen
> > voor de leden van openstandaarden?
> > Wat denken je van het voorstel.
> Zou ik niet doen:
> - het compromitteert jouw onafhankelijheid.
> - iets dat enkel voor openstandaarden.be bedoeld is moet door
>   openstandaarden.be gehost worden.
- daarnaast heeft het ook het praktische probleem dat je onmogelijk kunt
  weten of iemand van openstandaarden.be is ;-)

[...]
> - Is het niet opportuun dat alle overheidsinstellingen die richtlijnen
>   als verplichting aannemen?

In dat kader: Onno, wat is jouw mening over het wetvoorstel dat al enige
tijd in de kamer hangt, ref. 1022?

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"

More information about the Openstandaarden mailing list