[openstandaarden] Ontoegankelijke websitewww.innovatie.vlaanderen.be...

Onno Timmerman timmerman at s-p-a.polgroups.Senate.be
Tue Jul 16 14:20:31 CEST 2002


Het is zeker de moeite waard om de overheid de standaarden te laten
respecteren. We kunnen dit bekomen door enerzijds vragen te stellen via het
parlement anderzijds de kabinetten en overheid op hun fouten te wijzen.


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: owner-openstandaarden at lugwv.be
> [mailto:owner-openstandaarden at lugwv.be]Namens Herman Bruyninckx
> Verzonden: dinsdag 16 juli 2002 14:06
> Aan: openstandaarden at openstandaarden.be
> Onderwerp: RE: [openstandaarden] Ontoegankelijke
> websitewww.innovatie.vlaanderen.be...
>
>
> On Tue, 16 Jul 2002, Onno Timmerman wrote:
>
> [...]
> > Ik denk dat het best is om dat deel in het forum geloten te
> houden? Alleen
> > voor de leden van openstandaarden?
> > Wat denken je van het voorstel.
> Zou ik niet doen:
> - het compromitteert jouw onafhankelijheid.
> - iets dat enkel voor openstandaarden.be bedoeld is moet door
>  openstandaarden.be gehost worden.
>
> Over de essentie van de vraag:
> - Is het niet tijd dat de overheid normen of richtlijnen oplegt voor
>  toegankelijke websites, zoals er ook normen en richtlijnen zijn voor
>  zowat alle zaken die door de overheid betaald worden: gebouwen,
>  wegen-infrastructuur, telecommunicatie, enz.?
>
>  Er zijn reeds internationale standaarden beschikbaar:
>  HTML en familie op w3c.org;
>  blindenorganisaties;
>  PDF of SGML (ISO standaard 8879,
>
> <http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSN
> UMBER=16387>
>  SQL voor gegevensbanken + XML voor gestructureerde uitwisseling van
>   informatie met de burger of tussen administraties.
>
> - Is het niet opportuun dat alle overheidsinstellingen die richtlijnen
>  als verplichting aannemen?
>
> Tot zover het hoofdstukje open standaarden. Je kan er nog een vraag
> over vrije software bijvoegen, maar dat onderwerp is off topic op deze
> lijst.
>
> HermanMore information about the Openstandaarden mailing list