[openstandaarden] Ontoegankelijke websitewww.innovatie.vlaanderen.be...

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Tue Jul 16 14:05:34 CEST 2002


On Tue, 16 Jul 2002, Onno Timmerman wrote:

[...]
> Ik denk dat het best is om dat deel in het forum geloten te houden? Alleen
> voor de leden van openstandaarden?
> Wat denken je van het voorstel.
Zou ik niet doen:
- het compromitteert jouw onafhankelijheid.
- iets dat enkel voor openstandaarden.be bedoeld is moet door
 openstandaarden.be gehost worden.

Over de essentie van de vraag:
- Is het niet tijd dat de overheid normen of richtlijnen oplegt voor
 toegankelijke websites, zoals er ook normen en richtlijnen zijn voor
 zowat alle zaken die door de overheid betaald worden: gebouwen,
 wegen-infrastructuur, telecommunicatie, enz.?

 Er zijn reeds internationale standaarden beschikbaar:
  HTML en familie op w3c.org;
  blindenorganisaties;
  PDF of SGML (ISO standaard 8879,
  <http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16387>
  SQL voor gegevensbanken + XML voor gestructureerde uitwisseling van
   informatie met de burger of tussen administraties.
 
- Is het niet opportuun dat alle overheidsinstellingen die richtlijnen
 als verplichting aannemen?

Tot zover het hoofdstukje open standaarden. Je kan er nog een vraag
over vrije software bijvoegen, maar dat onderwerp is off topic op deze
lijst.

Herman
More information about the Openstandaarden mailing list