[openstandaarden] Pagina over .doc

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 18 16:00:09 CEST 2002


On Thu, Jul 18, 2002 at 02:45:02PM +0200, Koenraad Heijlen wrote:
> en vermits we openstandaarden.BE zijn... zou frans ook wel mogen denk
> ik. 

Dit was vroeger ook al eens naar voor gebracht (voor de ganse site dan). Het
wijze besluit was om hiervoor een Franstalige Belg te nemen die van het nut
van open standaarden overtuigd was en graag zijn steentje zou bijdragen.
Immers, vertalen gaat altijd het best naar je eigen moedertaal...

Tijdens de laatste vergadering werd er ook over gediscussieerd en kwamen we
tot het besluit dat we het best gewoon ons best doen met wat we kunnen (i.e.
waarvoor we openstandaarden opgericht hebben) waarna de Franstalige kant van
Belgie wel zou volgen. Alles zal dus wel op zijn pootjes vallen.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020718/c63f0534/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list