[openstandaarden] bijwerking website

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jul 19 08:52:27 CEST 2002


On Thu, Jul 18, 2002 at 09:39:48PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> De pagina met initiatieven is ietwat uitgebreid. De links zijn
> onderverdeeld in categoriën. Ook de layout van de pagina is lichtjes
> bijgewerkt. Als iemand problemen zou hebben met die pagina of rariteiten
> opmerkt, laat maar iets weten.

Eventjes wat niet-constructieve opmerkingen: de mailinglist os-dev werd
speciaal opgericht om het ontwerp van o.a. de website van openstandaarden te
bediscussieren. Ik weet ook wel dat lang niet iedereen daarop zit en ook dat
velen die er niet op zitten juist de personen zijn die commentaar hebben,
maar zou ik mogen vragen om toch een koe een koe te noemen en os-dev te nemen
voor dit soort zaken?

openstandaarden@ is om dossiers te bespreken, de ontwikkelingen van de
oprichting en andere zaken die wel met open standaarden te maken hebben te
bespreken.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020719/5978ff06/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list