[openstandaarden] lynx-link

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Jul 19 14:22:38 CEST 2002


Hallo,

na een paar mailtjes en gesprekken met webmasters ben ik tot de 
vaststelling gekomen dat er blijkbaar nogal wat problemen zijn met de 
installatie van lynx voor windows. Die mensen willen het heus wel 
installeren, maar blijkbaar gaat dat niet altijd vlekkeloos.

Ik heb het zelf ook eens geprobeerd en ik moet toegeven dat met alle
versies die momenteel beschikbaar zijn (verschillende compilers etc.)  
het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien.

Het is dus misschien interessant om op de site rechtstreeks te verwijzen
naar een binary die simpel te installeren is onder windows? Iets zoals:
<http://www.jim.spath.com/lynx_win32/ly283rel.zip>

Heeft hier iemand programma's om die installatie nog wat simpeler te 
maken? (grafische installer die naar proxy vraagt en zo) Anders zorg ik 
wel eens voor een batchfile erbij.

groeten

Dieter


-- 
homepage: http://studwww.rug.ac.be/~dvuytvan/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020719/fe274279/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list