[openstandaarden] bijwerking website

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jul 19 18:59:55 CEST 2002


On Fri, Jul 19, 2002 at 05:42:18PM +0200, Mark Van den Borre wrote:
> Ik dacht dat os-dev at openstandaarden.be er was voor het bediscussiëren 
> van de TECHNISCHE zaken rond het site-ontwerp?
> 
> De INHOUD is duidelijk een zaak van iedereen. 

Akkoord, maar "inhoud" is bij mij dan anders gedefinieerd als bij jouw. Bij
mij zijn:
	- onderdelen van links in categorien
	- aanpassingen layout
*geen* onderdeel van de "inhoud", maar wel de teksten die op de site staan.

Wat de mailinglist betreft, we zoeken achter een script/tool die van
majordomo-mailinglists gemakkelijk een overzichtelijk archief maakt (en
waarom dan ook niet een digest). Wat we momenteel gebruiken (Mhonarc) is niet
zo denderend:	
	- ook al zegt hij van wel, hij maakt klaarblijkelijk geen
	  onderscheidt in de verschillende maanden.
	- geen correcte HTML-code
	- geen maskering van e-mailadressen, of toch niet op eenvoudige
	  wijze (jaja, 't is free software, 'k moet hier oppassen over wat ik
	  zeg :)Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020719/4b4fedaa/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list